Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych 150 uczniów (72K; 78M) poprzez stworzenie warunków
poprawy jakości i efektywności nauczania w wyniku realizacji zajęć dodatkowych (dydaktyczno-wyrównawczych,
rozwijających, metodą eksperymentu, specjalistycznych), doposażenie pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w
Zespole Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu oraz wsparcie 20 nauczycieli (18K, 2M) w postaci szkoleń, zgodnie z
przeprowadzoną w szkole diagnozą, w okresie 12 miesięcy od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku.
Grupę docelową stanowią uczniowie ZS KSW w Lublińcu, nauczyciele, jak również szkoła, która zostanie objęta wsparciem w
postaci wyposażenia pracowni przedmiotowych.
W projekcie przewidziano realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających oraz
podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej.
Okres realizacji: 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku.

Przewiń do góry