Miło nam poinformować, że od 1 lipca 2021 roku ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ŚWIĘTEJ EDYTY STEIN KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWAWCÓW ODDZIAŁ W LUBLIŃCU realizuje projekt „Akademia młodego naukowca” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Projekt ma na celu zwiększenie kompetencji kluczowych 150 uczniów (72 K, 78 M) poprzez stworzenie warunków poprawy jakości i efektywności nauczania w wyniku realizacji zajęć dodatkowych, doposażenie pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w Zespole Szkół im. Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu oraz wsparcie 20 nauczycieli (18 K, 2M) w postaci szkoleń.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.

 

W ramach projektu zaplanowano:

 1. Zajęcia rozwijające (typ I):
 • angielski dla klas I-VIII
 • niemiecki dla klas IV-VIII
 • przedsiębiorczość dla klas IV-VIII
 • kółko ICT dla klas I-VIII
 • techniki szybkiego uczenia się dla klas I-VIII
 1. Zajęcia metodą eksperymentu (typ II) z:
 • przyrody dla klas I-IV
 • fizyki dla klas IV-VIII
 • chemii dla klas IV-VIII
 • biologii dla klas IV-VIII
 • geografii dla klas IV-VIII
 • matematyka dla klas I-VIII
 1. Zajęcia specjalistyczne (typ III) z:
 • terapia logopedyczna dla klas I-VIII
 • trening umiejętności społecznych dla klas I-VIII
 • terapia SI dla klas I-VIII
 1. Doposażenie placówki w pomoce do zajęć specjalistycznych.
 2. Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Już wkrótce poinformujemy Państwa o szczegółach rekrutacji do projektu.

 

Wartość projektu: 369 972,13zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 314 476,31 zł.

"Akademia młodego naukowca"

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Akademia Młodego naukowca

Przewiń do góry