Pierwszy Dzień Wiosny w naszej szkole

Rozpoczynając obchody Pierwszego Dnia Wiosny pani dyrektor Joanna Kierach przekazała na ręce przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, Jana Mańki, symboliczne klucze do szkoły. Uczniowie podzieleni na kategorie wiekowe I – III, IV – VI, VII – VIII uczestniczyli w wiosenno-językowym quizie Kahoot. Pracowali w kilkuosobowych zespołach. Wszystkie drużyny wykazały się znakomitą znajomością języka niemieckiego i angielskiego. Kolejny konkurs dotyczył znajomości wszystkich języków świata. Uczniowie słuchali piosenek w różnych językach – począwszy od angielskiego, poprzez włoski, skończywszy na perskim:). Ich zadaniem było odgadnąć jaki to język. Również w tym konkursie byli niezawodni! Najlepsi otrzymali słodki upominek ufundowany przez Spółdzielnię Uczniowską „Wyrwigrosz”. Zorganizowano również zawody sportowe dla uczniów, dostępne także były zajęcia w Sali Doświadczania Świata, Sali Integracji Sensorycznej oraz studiu nagrań.

W bibliotece szkolnej odbyły się zajęcia z języka niemieckiego – czytelniczo-językowe poświęcone bajkom i baśniom Wilhelma i Jakuba Grimm. Uczestnicy zajęć zapoznali się z życiorysem i dorobkiem naukowym braci Grimm, nauczyli się dwujęzycznych tytułów najbardziej znanych bajek tych pisarzy. Niemałą radość sprawiło uczniom odegranie scenki teatralnej z „Czerwonego Kapturka” w języku niemieckim z zastosowaniem przebrań i rekwizytów. Podczas zajęć zaprezentowano również uczniom możliwości językowe aplikacji Voki, którą można wykorzystać w nauce różnych języków obcych, w tym języka niemieckiego i angielskiego.

Dziękuję wszystkim za aktywny udział, a nauczycielom języków obcych oraz wychowania fizycznego za zorganizowanie dzisiejszego dnia!

Marta Leśniowska

Podczas I Dnia Wiosny odbyły się również dni językowe w auli szkolnej.
Klasy 7-8 zaprezentowały prezentacje o krajach anglojęzycznych w języku angielskim, a także wszyscy
uczniowie wzięli udział w quizie o przedstawionych krajach. Następnie uczniowie wzięli udział we
wspólnym śpiewaniu wybranych piosenek w języku angielskim.
Dzień Języków Obcych dla klas 1-3 rozpoczęły występy koleżanek z klas 8. Klasy 1-3 brały udział w
pokazie talentów. Uczniowie klasy 3a i 3b zaprezentowali swoje -umiejętności muzyczne, wokalne,
taneczne, a także plastyczne. Uczniowie grali między innymi na pianinie, skrzypcach, gitarze oraz
akordeonie. Klasa 3a przygotowała na lekcji języka angielskiego angielską budkę telefoniczną i
zaprezenowała swoje umiejęności plastyczne. Natomiast klasa 3b przedstawiła rekwizyty do fotobudki
związane z symbolami Irlandii oraz pozowała do wspólnego pamiątkowego zdjęcia. Klasa 3a i 3b
zaprezentowała 3 piosenki w języku angielskim. Na koniec wszystkie klasy nauczyły się tańczyć wspólny
taniec z pomocą koleżanek z klas 8.
Klasy 4-6 świętowały Dzień Języków Obcych również przedstawiając swoje talenty: grając na różnych
instrumentach między innymi na skrzypcach i wiolonczeli oraz śpiewając. Klasa 4 zaprezenowała swoje
plakaty o krajach anglojęzycznych. Wszystkie klasy również brały udzial w nauce tańca.
Uczniowie biorący aktywny udział w obchodach Dnia Języków Obcych otrzymali słodkie nagrody
ufundowane przez Spółdzielnię Uczniowską „Wyrwigrosz”.
Dziękujemy wszystkim nauczycielom języków obcych oraz uczniom za zaangażowanie.

Magdalena Marczak

 

Przewiń do góry