Doradztwo zawodowe

  1. Praca doradcy zawodowego z uczniami najczęściej obejmuje:
  • prowadzenie zajęć edukacyjno-zawodowych w klasach siódmych i ósmych szkoły podstawowej, podczas których uczniowie poznają siebie, poznają zawody, otrzymują informacje edukacyjne i zawodowe – co umożliwia im autodiagnozę preferencji i zainteresowań w odniesieniu do specyfiki zawodów, potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia;
  • indywidualną pracę z uczniami, którzy mają problemy z wyborem szkoły i zawodu;
  • udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej o zawodach, rynku pracy, możliwościach kształcenia i zatrudnienia poprzez informatory, programy multimedialne, strony internetowe;
  • poznawanie przez uczniów struktury i warunków przyjęć do szkół ponadpodstawowych w formie elektronicznego naboru;
  • współpraca z wychowawcami i innymi nauczycielami w tym zakresie oraz także z rodzicami.
  1. Działania w ramach zajęć doradczo-zawodowych

Realizowane są najczęściej w trzech kierunkach:

  • Poznanie siebie – oznacza diagnozę poziomu wiedzy szkolnej, swoich zainteresowań, uzdolnień, umiejętności, cech psychicznych, temperamentu, mocnych i słabych stron, stanu zdrowia oraz związku indywidualnych predyspozycji z przyszłą pracą.
  • Poznanie zawodów – obejmuje gromadzenie informacji o środowisku pracy, zadaniach i czynnościach, narzędziach pracy, stanowiskach, zarobkach, możliwościach zatrudnienia.
  • Poznanie dróg kształcenia – to zorientowanie młodzieży w systemie edukacyjnym – w typach szkół i zasadach przyjmowania do nich. W ramach zajęć z doradcą młodzież uczy się planowania i organizowania działań z zakresu przyszłego zawodu, poznaje możliwości zdobywania lub podnoszenia kwalifikacji albo przekwalifikowania się.

Szkolny doradca zawodowy – Maria Banduch

Linki dla uczniów do ważnych stron:

1) informacja o ponad 600 zawodach, ścieżkach kształcenia, wymaganiach zdrowotnych, zapotrzebowaniu na rynku pracy oraz o średnich zarobkach w danym zawodzie

https://mapakarier.org/

2) rozpoznaj swoje predyspozycje zawodowe wykonując test online

http://kompetencjometr.mlodziwlodzi.pl/

3) wykonaj swój test osobowości online, który też pozwoli Ci siebie lepiej poznać i swoje możliwości

https://www.16personalities.com/pl/darmowy-test-osobowosci

Prezentacje dotyczące naboru do szkół ponadpodstawowych na rok szk. 2022-23

OFERTY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Z POWIATU LUBLINIECKIEGO I SĄSIEDNICH

Przewiń do góry