RAMOWY ROZKŁAD DNIA PRZEDSZKOLA

Przedszkole czynne w godz. : 6 30 – 1700

r. szk. 2020 /2021

 

Godziny

 

5 – 6 latki

 

3 – 4 latki
6.30 – 7.30

Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym.

Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. Indywidualna praca z dziećmi.

Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne.

Konsultacje indywidualne z rodzicami.

Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym.

Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. Indywidualna praca z dziećmi. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Konsultacje indywidualne z rodzicami.                                                                                      

 

7.30 – 8.00

–  wspólna modlitwa

–  gimnastyka poranna

–  zabawy dowolne

–  wspólna modlitwa

–  gimnastyka  poranna

–  zabawy dowolne

–  przygotowanie do śniadania

 

   8.00 – 8.30

 

–  gry i zabawy słowne i ze śpiewem pod kierunkiem  nauczyciela

–  wprowadzenie w tematykę zajęć,

–  ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową, słuchową,

–  ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia wspom. rozwój mowy

–  zajęcia dodatkowe,

–  przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne

 

 

–  śniadanie

–  zabiegi higieniczne

–  wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

–  rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych

 

 

8.30 – 9.00

–     śniadanie

–    zabiegi higieniczne.

–    wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

–    rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych

 

 

–          gry i zabawy słowne i ze śpiewem pod kierunkiem nauczyciela

–          zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową,

–     ćwiczenia wspomagające rozwój mowy

–          wprowadzenie w tematykę zajęć

–          ćwiczenia grafomotoryczne

 

 

9.00 – 11.00

Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych.

Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu,

w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, wycieczki, spacery.

Zabawy swobodne.

Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych,

prowadzenie obserwacji, wycieczki, spacery.

 

Zabawy swobodne.

 

11.00 – 12.00

     

– dodatkowe zajęcia

  dydaktyczne, wyrównawcze,

– zabawy dowolne

  wg zainteresowań,

– spacery ,wycieczki

– gry, układanki stolikowe

 

– dodatkowe zajęcia

  dydaktyczne, wyrównawcze,

– zabawy dowolne

  wg zainteresowań,

– spacery ,wycieczki

– gry, układanki stolikowe

 

– przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne

obiad

Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Rozwijanie umiejętności posługiwania się

sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych

 i  porządkowych po zakończeniu obiadu.

 

12.00 – 12.30

– przygotowanie do obiadu

– zabiegi higieniczne

– obiad

Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku.

Zachowanie prawidłowej postawy.

Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami.

Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych

po zakończeniu obiadu.

 

 

4 latki:

Relaks poobiedni:

słuchanie bajek, wybranych pozycji z literatury dziecięcej. słuchanie muzyki relaksacyjnej, odpoczywanie.

 

 

Gry, układanki stolikowe, zabawy słowne

dodatkowe zajęcia

dydaktyczne, wyrównawcze,

zabawy dowolne

wg zainteresowań,

 

3 latki:

Relaks poobiedni:

leżakowanie

słuchanie bajek, wybranych pozycji z literatury dziecięcej. słuchanie muzyki relaksacyjnej, odpoczywanie

 

12.30 – 13.00

Relaks poobiedni:

słuchanie bajek, wybranych pozycji z literatury dziecięcej.  słuchanie muzyki relaksacyjnej, odpoczywanie.

– zajęcia dodatkowe

13.00 –  13.30

– zajęcia dodatkowe

– gry i zabawy słowne

 i ze śpiewem pod kierunkiem   nauczyciela

–          zajęcia dodatkowe 

–          gry i zabawy słowne

 i ze śpiewem pod kierunkiem nauczyciela

 

 

13.30 – 14.00

 

 

-zabawy dowolne wg zainteresowań

– Przygotowanie do podwieczorku

 

Podwieczorek

Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne.

Czynności samoobsługowe.

Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania

 

Podwieczorek

Zabiegi higieniczne

Czynności samoobsługowe.

Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

 

 

 

– zabawy dowolne wg zainteresowań

 

14.00 – 15.30

 

– zajęcia dodatkowe,

– zajęcia wyrównawcze, indywidualna praca z dziećmi.

– zabawy dowolne dzieci wg zainteresowań

– zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali

  lub na powietrzu.

 

– zajęcia dodatkowe,

– zajęcia wyrównawcze, indywidualna praca z dziećmi.

– zabawy dowolne dzieci wg zainteresowań

– zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali

  lub na powietrzu.

 

 

15.30 – 17.00

 

Zabawy dowolne dzieci, zabawy ruchowe w salach, na placu zabaw.

Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela.

Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci.

Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami.

Rozchodzenie się dzieci.

 

 

Zabawy dowolne dzieci, zabawy ruchowe w salach, na placu zabaw.

Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela.

Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci.

Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.

Kontakty indywidualne z rodzicami.

Rozchodzenie się dzieci.

 

     
Przewiń do góry