KADRA

DYREKCJA

 

 

mgr Kierach Joanna

Dyrektor Zespołu Szkół,
matematyka, wychowawca klasy VIII A

 

 

mgr Sady Renata

Zastępca Dyrektora,
edukacja wczesnoszkolna, zajęcia specjalistyczne

 

 

mgr Krupa Hanna

Zastępca dyrektora, język polski, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia
w rodzinie, tyflopedagog, wychowawca klasy VII A

ADMINISTRACJA

 

 

mgr Przyłas Katarzyna

Referent ds. administracyjnych

NAUCZYCIELE ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ŚW. EDYTY STEIN

 
Bałdyga Anna

Ceramika

mgr Bałdyga Daria

Nauczyciel wspomagający

mgr Banduch Maria

Doradztwo zawodowe

mgr Ciach Krzysztof

Wiedza o Społeczeństwie

mgr Cziudai Brygida

Historia i Społeczeństwo, wychowawca klasy VI

 

 

mgr Gembała Krzysztof

Muzyka, informatyka

 

 

mgr Gerlic-Mostowy Aleksandra

Psycholog

 

 

mgr Heluszka Edyta

Pedagog – szkoła podstawowa klasy I-III

 

 

Jagusiok Patrycja

Opiekunka – przedszkole

  mgr Mura Krystyna

Język polski, wychowawca klasy IV B

 lic. Mróz Nikola

Edukacja przedszkolna, wychowawca 3-4 latków

Kazuch Aleksandra

Opiekunka – przedszkole

 

mgr Marczak Magdalena

Język polski,wychowawca klasy V A

mgr Mazurek Iwona

Edukacja przedszkolna

mgr Molenda Urszula

Język polski

mgr Kowalska Agata

Edukacja wczesnoszkolna, plastyka, edukacja muzyczna, wychowawca klasy III

 

mgr Koza Katarzyna

Historia

mgr Kucharska Elżbieta

Rewalidacja, terapia pedagogiczna

mgr Leśniowska Marta

Język niemiecki, język angielski, wychowawca klasy V B

mgr Maniura Agnieszka

Nauczyciel wspomagający, zajęcia specjalistyczne

mgr Maniura Jan

Religia, informatyka

 

 

mgr Maniura Tomasz

Wychowanie fizyczne

 

 

mgr Matusek Dominik

Muzykoterapia, rytmika -przedszkole

 

 

 

mgr Morąg Agnieszka

Edukacja wczesnoszkolna, zajęcia specjalistyczne, wychowawca klasy I A

 

 

mgr Mzyk Liliana

Język niemiecki, edukacja regionalna, biblioteka, wychowawca klasy VIII B

 

 

mgr Najgebauer Aleksandra

Matematyka, wychowawca klasy IV B

 

 

mgr Anna Plonka

Język polski

 

 

 

mgr Obidzińska Danuta

Wychowawca świetlicy

 

 

mgr Olczyk Jakub

Wychowanie fizyczne

 

 

lic. Piekacz Ewa

Edukacja przedszkolna, wychowawca

 

 

mgr Pluta Katarzyna

Nauczyciel wspomagający

 

 

 

 

 

mgr Podbioł Gabriel

Język polski

 

 

mgr Soborak Ewelina

Język angielski

 

 

mgr Stężała Beata

Chemia

 

 

mgr Strzelczyk Agnieszka

Nauczyciel wspomagający, terapia specjalistyczna

 

 

mgr Synowiec Barbara

Język angielski

 

 

mgr Szawińska Kalina

Pedagog – szkoła podstawowa klasy IV-VIII

mgr Serafin Dagmara

 Nauczyciel wspomagający

mgr Sukiennik Emilia

Język angielski

mgr Szremska Katarzyna

Nauczyciel wspomagający

mgr Torchalska Jadwiga

Nauczyciel wspomagający

 

 

mgr Szopka Aleksandra

Biologia, przyroda, wychowawca klasy VIII C

 

 

mgr Świercok Sylwia

Język niemiecki, wychowawca klasy VII C

 

 

mgr Świerczyńska Monika

Edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjne, technika, wychowawca klasy II B

 
mgr Świetlik Beata

Matematyka, edukacja dla bezpieczeństwa

 

 

mgr Świtała Julia

Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II A

 

 

mgr Van Merode Aleksandra

Logopeda, nauczyciel wspomagający

 

 
dr Wawroś Aleksandra

Fizyka, geografia, wychowawca klasy VII B

 

 

mgr Wawrzyn Joanna

Edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe I-III, wychowawca klasy I B

 

 

Wilk Oliwia

Opiekunka – przedszkole

 

 

o. mgr Wolnik Krzysztof OMI

Prefekt Szkoły, Religia

 

 

mgr Zawadka Barbara

Edukacja przedszkolna,
język angielski,
wychowawca 5-6 latków, zajęcia specjalistyczne

OBSŁUGA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ŚW. EDYTY STEIN

 

 

Bremer Lidia

Obsługa szkoły

 

 

Gołombowski Andrzej

Obsługa szkoły

 

 

Maroń Danuta

Obsługa szkoły

 

 

Tomys Ewa

Obsługa szkoły

 

 

Wachowska Katarzyna

Obsługa szkoły

 

 

Wilk Jadwiga

Obsługa szkoły

© 2021 Zespół Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Przewiń do góry