Kalendarz roku szkolnego 

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

01 września 2021 r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2021 r.

3

Zakończenie I półrocza i klasyfikacja śródroczna:

21 styczeń 2022r.               

Przekazanie proponowanych ocen klasyfikacyjnych do:   – 22 grudnia 2021 r.

 

4

Ferie zimowe:

 14- 27  luty 2022r.

Woj.: Lubelskie, Łódzkie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie.

5

Wiosenna przerwa świąteczna

14 – 19 kwietnia 2022 r.

 

6

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w SP:
    – język polski
    – matematyka
    – język obcy

– dodatkowe terminy:

    – język polski
    – matematyka
    – język obcy

Ogłoszenie wyników egzaminu 8-klasisty
Przekazanie zaświadczeń do szkoły / uczn aiom

 

24 maja 2022 r. g. 900 – język polski (wtorek)
25 maja 2022 r. g. 900 – matematyka (środa)
26 maja 2022 r. g. 900 – język obcy (czwartek)

14 czerwca 2022 r. g. 900 – język polski (środa)
15 czerwca 2022 r. g. 900 – matematyka (czwartek)
16 czerwca 2022 r. g. 900 – język obcy (piątek)

 

02 lipca 2021 r.

08 lipca 2021 r.                     /                              09 lipca 2021 r.

7

Dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych:

1-2 listopada 2021

11-12 listopada 2021

6-7 stycznia 2022

2-3 maja 2022

16-17 maja ( Boże Ciało) 2022

24-25-26 maja 2022 – egzamin 8-klasisty – SP – wybrane klasy

8

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022 r. (piątek)
Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach rocznych: 17 maja 2022 r.

 

9

Ferie letnie

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

Przewiń do góry