Kalendarz roku szkolnego 

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

04 września 2023r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2022 – 01 stycznia 2023 r.
 

3

Zakończenie I półrocza i klasyfikacja śródroczna:

19 styczeń 2024 r.               

Przekazanie proponowanych ocen klasyfikacyjnych do:   – 18 grudnia 2023 r.

 

4

Ferie zimowe:

29 stycznia – 11 lutego 2024

woj.: lubelskie, łódzkie, podkarpackie,pomorskie, śląskie.

5

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

6

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w SP:
    – język polski
    – matematyka
    – język obcy

Ogłoszenie wyników egzaminu 8-klasisty
Przekazanie zaświadczeń do szkoły / uczniom

14 maja 2024 r. g. 900 – język polski (wtorek)

15 maja 2024 r. g. 900 – matematyka (środa)

16 maja 2024 r. g. 900 – język obcy (czwartek)

03 lipca 2024 r.

06 lipca 2024 r.

7

Dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych:

13.10

2- 3.11

29-30.04

31.05

 

8

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2024 r.

 

 

9

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2024r.

Terminy spotkań z Rodzicami:


11.09.2022r.,

 

Przewiń do góry