Kalendarz roku szkolnego 

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

01 września 2022r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2022 – 01 stycznia 2023 r.

3

Zakończenie I półrocza i klasyfikacja śródroczna:

13 styczeń 2023 r.               

Przekazanie proponowanych ocen klasyfikacyjnych do:   – 12 grudnia 2022 r.


 

4

Ferie zimowe:

16 – 29 styczeń 2023 r.

Woj.: Lubelskie, Łódzkie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie.

5

Wiosenna przerwa świąteczna

06-11 kwietnia 2023 r.

 

6

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w SP:
    – język polski
    – matematyka
    – język obcy

– dodatkowe terminy:

    – język polski
    – matematyka
    – język obcy

Ogłoszenie wyników egzaminu 8-klasisty
Przekazanie zaświadczeń do szkoły / uczniom

23 maja 2023 r. g. 900 – język polski (wtorek)
24 maja 2023 r. g. 900 – matematyka (środa)
25 maja 2023 r. g. 900 – język obcy (czwartek)12 czerwca 2023 r. g. 900 – język polski (środa)
13 czerwca 2023 r. g. 900 – matematyka (czwartek)
14 czerwca 2023 r. g. 900 – język obcy (piątek)      3 dni
03 lipca 2023 r.

06 lipca 2023 r.     

7

Dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych:

31.10-01.11 (poniedziałek, wtorek) 

1 dzień

11.11 (piątek)

6..01 (piątek)

1-5.05 (poniedziałek, wtorek)     2 dni

08-09.06 Boże Ciało       1 dzień

23-24-25 maja 2023 – egzamin 8-klasisty – SP – wybrane klasy

8

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2023 r. (piątek)
Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach rocznych: 16 maja 2023 r.

 

 

9

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Terminy spotkań z Rodzicami:


5.09.2022r., 17.10.2022r. ,21.11.2022r. ,12.12.2022r.,

20.03.2023r. ,24.04.2023r.( tylko klasy VIII),22.05.2023r.

Przewiń do góry