Dnia 31 sierpnia 2019 roku nauczyciele Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu zakończyli realizację dwuletniego   projektu pt. „Europejskie standardy w polskiej szkole” w ramach programu Erasmus Plus, akcja KA1 „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej ‘’ Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( PO WER).

Udział 15 pracowników naszej szkoły    w mobilnościach zagranicznych takich jak ogólne kursy języka angielskiego i kursy metodyczno-językowe przyczyniły się do podniesienia własnych kompetencji zawodowych, poprawy jakości pracy szkoły , nadania jej wymiaru europejskiego,  zwiększenia wiedzy z zakresu aktualnych metod nauczania  oraz pogłębienia współpracy międzynarodowej.

Realizacja działań projektowych była odpowiedzią na ciągle zmieniającą się rzeczywistość współczesnego świata. Priorytetem dla nauczycieli naszej szkoły jest wyposażenie ucznia w rzetelną wiedzę, kształtowanie umiejętności i wartości takich jak: odpowiedzialność, uczciwość, patriotyzm, otwartość, tolerancja, przygotowując go do bycia świadomym członkiem społeczności europejskiej.  Za jeden z najważniejszych celów edukacyjnych , nauczyciele stawiają sobie nowoczesne nauczanie, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej aż do ostatniej klasy szkoły podstawowej. Zawsze kierują się przekonaniem, że gruntowne przygotowanie dzieci do egzystowania w nowoczesnym społeczeństwie zwiększy prawdopodobieństwo zrównania szans edukacyjnych naszych uczniów z szansami ich rówieśników z innych krajów Unii Europejskiej.

Po zakończonych mobilnościach nasza praca z językiem się nie zakończyła. Udało się nam nawiązać współpracę z 6 krajami partnerskimi       i od września 2019 roku rozpoczęliśmy realizację wspólnych projektów .

Oliwia Kulisz-Koza

Przewiń do góry