Nowy projekt ze Słowacją ”Akademia Młodych Odkrywców – Woda i Powietrze”

 

Projekt ze Słowacją ”Akademia Młodych Odkrywców – Woda i Powietrze”

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych uczniów i potrzebie ciągłego rozwoju naszej placówki w oparciu o standardy europejskie, w roku 2019 rozpoczęliśmy projekt zatytułowany ”Akademia Młodych Odkrywców – Woda i Powietrze” ze szkołą partnerską  na Słowacji w grupie wiekowej uczniów 13-15 lat. 

Główną   ideą przedsięwzięcia jest wzbudzenie zainteresowania uczestników  nauką  przedmiotów  przyrodniczych,  takich  jak:   fizyka,  chemia,  geografia  i  biologia oraz rozwijanie umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Poprzez działania projektowe podnosimy jakość i atrakcyjność kształcenia,  rozwijając  kluczowe kompetencje  wspomagające osiąganie sukcesów przez uczniów, w tym młodzieży pochodzącej z grup defaworyzowanych.

Po zakończeniu formalności uczestnicy projektu wzięli udział w spotkaniach  przybliżających kulturę, tradycje i środowisko Słowacji oraz w zajęciach z języka angielskiego. Uczestniczyli w cyklicznych spotkaniach grup projektowych: Badaczy Zjawisk Fizycznych, Ekspertów Doświadczeń Chemicznych, Tropicieli Procesów Geograficznych i Specjalistów IT. Odbył się także wykład z elementami warsztatowymi „Język słowacki – wsparcie językowe”, podczas którego uczniowie poznali podstawy języka słowackiego.

 W  ramach  realizowanego  przedsięwzięcia  w marcu i maju 2020 roku miały odbyć się wyjazdy  zagraniczne dwóch  grup uczniów wraz z opiekunami.

12.03. 2020 r. ze względu na pandemię realizacja zadań projektowych została zawieszona.

Agnieszka Jaźwińska – koordynator projektu

 

CHEMIA

FIZYKA

DZIEŃ 1

DZIEŃ 2

Przewiń do góry