POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Sacrum Ziemi Lublinieckiej w oczach dziecka

Regulamin konkursu
  1. Wydawnictwo św. Macieja Apostoła oraz Zespół Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu zapraszają dzieci ze szkół podstawowych oraz ośrodków edukacyjnych z terenu powiatu lublinieckiego, do udziału w konkursie plastycznym pt. „Sacrum Ziemi Lublinieckiej w oczach dziecka”.

Wakacje to dobry czas na wyjazdy, wędrówki i zwiedzanie różnych ciekawych miejsc. Dlatego zapraszamy dzieci, by wolny czas od nauki wykorzystały także na plastyczne zaprezentowanie religijnego bogactwa, które znajduje się na Ziemi Lublinieckiej.

  1. Przedmiotem pracy plastycznej, wykonanej w dowolnej technice (bez materiałów sypkich), w formacie A4 lub A3, może być kościół (zarówno pokazany wewnątrz jak i zewnątrz), kaplica, przydrożny krzyż czy kapliczka, cmentarz, figury i rzeźby świętych oraz błogosławionych (przykładowo: mural Jana Pawła II w Lublińcu czy w Lisowicach; Szkoła, Muzeum i fontanna Edyty Stein w Lublińcu, ogród „Będziesz miłował, nie hejtował” przy parafii w Lisowicach) oraz inne miejsca i obiekty Ziemi Lublinieckiej o znaczeniu religijnym.
  2. Prace powinny być czytelnie opisane: na zewnątrz pracy plastycznej należy podać jej tytuł, bądź, co (kogo) praca przedstawia oraz lokalizację obiektu (miejscowość). Na odwrocie pracy prosimy nakleić kartę zgłoszenia – załącznik nr 1.
  3. Prace prosimy składać w sekretariacie Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu ul. Piłsudskiego 8 w nieprzekraczalnym terminie do piątku 24 września 2021 r. lub nadesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).Do pracy należy załączyć wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych RODO – załącznik nr 2.
  4. Powołane przez organizatorów jury oceni prace i przyzna wyróżnienia oraz nagrody. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: 1) klasy I – IV; 2) klasy V- VIII.
  5. Prace wszystkich laureatów zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej oraz opublikowane w katalogu-pokłosiu konkursu. Najlepsza praca z każdej kategorii konkursowej zostanie opublikowana w formie pocztówki, którą otrzyma każdy laureat konkursu, a autor najlepszej pracy i jego szkoła otrzymają po 20 pocztówek. O terminie wystawy, połączonej z wręczeniem nagród, szkoły laureatów zostaną powiadomione.

Do udziału w konkursie zapraszają organizatorzy:

Wydawnictwo św. Macieja Apostoła w Lublińcu  http://wydawnictwomacieja.blogspot.com/

Zespół Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu  https://szkolaedyty.pl/

 

                                                   Lubliniec, 21 czerwca 2021

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry