Szkolny konkurs plastyczny na „NAJPIĘKNIEJSZĄ CHOINKĘ BOŻONARODZENIOWĄ W 3D”

Cele konkursu:

 

  Ø rozwijanie zainteresowań plastyczno – technicznych inspirowanych   zwyczajami i tradycjami

     Świąt Bożonarodzeniowych,

  Ø stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych dokonań  twórczych,

  Ø rozwijanie wrażliwości estetycznej.

Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest do uczniów naszej szkoły w dwóch kategoriach:

   klasy I-III,

   klasy IV -VIII,

Warunki uczestnictwa:

     Uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę  CHOINKĘ w 3D, która może łączyć różne techniki

i materiały.

Zachęcam do użycia wielu   technik plastycznych, stylów, faktur, tworzyw i surowców, również  recyklingowych.

Praca musi być stojąca.

W konkursie biorą udział wyłącznie prace wykonane indywidualnie.

 

Prace należy dostarczyć do dnia: 10 grudnia 2021

 

Zasady przyznawania nagród:

  O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Jury powołane przez

    Organizatora. Jury oceni prace według następujących kryteriów:

*   zgodność z tematem

*   kreatywność i wyobraźnia

*   estetyka

  Organizator przewiduje dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla laureatów  konkursu.

  Wszystkie prace (choinki) będą brały udział w Szkolnym Kiermaszu Bożonarodzeniowym

  Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.

Gotowe prace odbiera Organizator konkursu pani Monika Świerczyńska.

Proszę, aby wszystkie prace dostarczać do budynku głównego, do pani Jadzi lub do sekretariatu.

 

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry