I Szkolny Konkurs Kolęd i Piosenek Świątecznych w języku angielskim

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-III oraz IV-VI oraz VII-VIII do udziału w I Szkolnym Konkursie Kolęd i Piosenek Świątecznych w języku angielskim, którego organizatorem jest pani Magdalena Marczak.

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Cele konkursu:
 • motywowanie uczniów do nauki języków obcych i poszukiwanie nowych możliwości edukacji,
 • rozwijanie umiejętności językowych,
 • rozbudzenie w uczniach chęci wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek,
 • ujawnianie uzdolnień i umiejętności muzycznych dzieci

II.Termin konkursu: 13 grudnia 2021 r. w zależności od liczby zgłoszeń.

III. Zasady uczestnictwa:

 1. Organizator w dniu ogłoszenia konkursu zapoznaje uczniów z regulaminem konkursu. Chętni uczniowie zgłaszają swój udział u organizatora konkursu do dnia 7 grudnia 2021 r. Przy zapisie należy podać tytuł kolędy, która zostanie zaprezentowana w konkursie oraz dostarczyć podkład muzyczny do 11 grudnia lub określić czy będzie to występ z akompaniamentem instrumentów muzycznych.
 2. Uczestnicy konkursu mogą występować indywidualnie lub zespołowo, przy czym liczba uczestników w grupie nie może przekraczać 4 osób.
 3. Uczestnicy biorący udział w konkursie występują w 3 kategoriach wiekowych: klasy I-III, IV-VI oraz VII-VIII
 4. Uczestnicy wykonują dowolnie wybraną jedną kolędę lub piosenkę w języku angielskim: ♦uczestnicy wykonują swój repertuar na żywo, ♦ kolęda lub piosenka musi być zaśpiewana z pamięci, ♦ kolędy mogą być wykonywane z podkładem muzycznym z płyt, z akompaniamentem własnym (proszę do 11 grudnia zgłosić zapotrzebowanie na sprzęt lub rekwizyty sceniczne typu: krzesło, pulpit, przewód zasilający, przedłużacz; instrument: pianino ) lub a’capella (sam śpiew bez muzyki), ♦ wykonaniu kolędy powinny towarzyszyć stroje i rekwizyty przybliżające treść i charakter utworu, ♦ kolejność występów jest ustalana przez organizatorów.
 5. Występy oceni jury składające się z nauczycieli języka angielskiego oraz nauczyciela muzyki.
 6. Kryteria oceny:
 7. Oceny prezentacji konkursowych dokonuje Jury powołane przez organizatora konkursu.
 8. Dokonując oceny Jury bierze pod uwagę: ♦ muzykalność i warunki głosowe wykonawców (1-10 pkt), ♦ poprawność językową (1-10 pkt) ♦ wartość artystyczną prezentacji: wszelkie elementy, które dodatkowo wzbogacą występ tj: stroje, rekwizyty, dekoracje, instrumenty, scenki tematyczne, itp. (1-6 pkt).

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

Magdalena Marczak

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry