Powiatowy Konkurs Historyczno – Krajoznawczy „LUBI MI SIĘ TU BYĆ” – NASZE ULICE I ICH PATRONI

REGULAMIN

VII POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNO – KRAJOZNAWCZEGO

„LUBI MI SIĘ TU BYĆ” – NASZE ULICE I ICH PATRONI

Temat przewodni: SŁAWNE KOBIETY

 1. ORGANIZATOR

Zespół Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu

 1. ADRESACI KONKURSU

            Uczniowie szkół podstawowych powiatu lublinieckiego

 • CELE KONKURSU

  – Upowszechnianie i pogłębianie wśród młodzieży wiedzy na temat patronów wybranych ulic znajdujących się na terenie powiatu lublinieckiego.

– Zainteresowanie uczniów biografiami sławnych kobiet, których imię noszą ulice w powiecie lublinieckim

– Uwrażliwienie na piękno najbliższej okolicy

            – Kształtowanie postaw szacunku do przeszłości „małej Ojczyzny”

            – Budowanie świadomości historycznej młodzieży.

            – Zainteresowania dziejami najbliższej okolicy

– Kształtowanie wśród młodzieży umiejętności związanych z wykorzystaniem technologii informacyjnej

 1. ODBIORCY KONKURSU:

UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z KLAS VI-VIII

 • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie samodzielnej, nigdzie nie publikowanej prezentacji multimedialnej na temat wybranej ulicy znajdującej się w powiecie lublinieckim, której patronem jest kobieta (np. Eliza Orzeszkowa, Maria Curie – Skłodowska itp.)
 • Prezentacja powinna być wykonana w programie Power Point (lub w innym, powszechnie dostępnym) Praca nie powinna być wysyłane w formie linków !!!
 • Każda praca powinna zawierać:

–  slajd 1: strona tytułowa ( tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa, szkoła – w tym nazwa, e-mail i numer telefonu oraz imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana)

– informacje na temat lokalizacji wybranej ulicy i ciekawostek z nią związanych (np. ciekawa zabudowa, instytucje, tablice pamiątkowe itp.)

–  informacje na temat patrona danej ulicy

– na koniec powinna zostać zebrana bibliografia (w tym źródła pochodzenia zdjęć lub muzyki)

 

 • Prezentacja powinna być efektem samodzielnej pracy ucznia, nie może być wcześniej nagradzana, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
 1. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

Podczas konkursu jury będzie oceniać:

 • sposób wykonania prezentacji multimedialnej (technika, wykorzystanie narzędzi multimedialnych, przejrzystość pracy itp.)
 • poprawność merytoryczną
 • oryginalność (ciekawy sposób ujęcia tematu)
 • poprawność zapisu bibliograficznego
 1. TERMINARZ KONKURSU

Do 11 marca 2022 r. – zgłoszenie ucznia do konkursu poprzez wysłanie swojej pracy na adres nauczyciela: bryczi2@gmail.com

 

18 marca 2022 r. – ostateczny termin zgłoszenia uczniów do konkursu

Zgłoszenia uczniów dokonuje nauczyciel prowadzący przez przesłanie prac konkursowych wraz z wymaganą dokumentacją (załącznik nr 1) na e-mail: patroninaszychulic@gmail.com

22 marca 2022 r. – obrady komisji konkursowej, wyłonienie uczestników, autorów najlepszych prezentacji. Rozstrzygnięcie konkursu.

Do 25 marca 2021 r. – przekazanie informacji do szkół.

29 marca 2021r. – rozdanie nagród w Szkole Podstawowej im. św. Edyty Stein w Lublińcu

W zależności od sytuacji pandemicznej organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany organizacji części podsumowującej konkurs.

 • NAGRODY

Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 • UWAGI KOŃCOWE

 

 1. Wyniki konkursu zatwierdzone przez komisję konkursową są ostateczne.
 2. Konkurs został zgłoszony na listę konkursów kuratoryjnych.
 3. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 6 prac.

Organizatorzy:                                                                                                       

mgr Brygida Cziudai

mgr Katarzyna Koza                      

mgr Hanna Krupa

 

Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę kierować na e-mail: patroninaszychulic@gmail.com

 
 

1

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry