I SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO-JĘZYKOWY: „VALENTINE’S CARD”

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I- IV oraz V- VIII do udziału w szkolnym
Konkursie plastyczno-językowym pt. „VALENTINE’S CARD.”
Organizator Magdalena Marczak
REGULAMIN KONKURSU:

 1. Cele konkursu:
  · rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych
  · doskonalenie znajomości języka angielskiego
  · motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego
  · rozwijanie zdolności plastycznych, artystycznych uczniów
  · poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych
  · zachęcanie do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu
  · propagowanie wykorzystywania technologii komputerowej w nauce języków obcych
 2. Tematyka – Założeniem konkursu jest wykonanie dowolną techniką kartki walentynkowej z wierszykiem-rymowanką
  lub fragmentem tekstu piosenki mówiącej o miłości- w języku angielskim.
 3. Technika i format pracy:
  · Format dowolny, ale nie powinien przekraczać A4.
  · Praca konkursowa powinna być wykonana samodzielnie, techniką dowolną (rysunek, malarstwo, grafika,
  wycinanka, wyszywanka, kolaż, wydzieranka, techniki mieszane z wykorzystaniem różnych materiałów).
 4. Czas trwania konkursu:
  Prace należy dostarczyć do 7.03.2022r. do nauczyciela języka angielskiego. W razie kontynuacji nauczania zdalnego
  proszę przesłać zdjęcie pracy za pośrednictwem Microsoft Teams do nauczyciela języka angielskiego- Magdaleny
  Marczak.
 5. Ocenianie prac.
  Oceny prac dokona Komisja powołana przez organizatora konkursu. Ocenie podlegać będzie pomysłowość,
  oryginalność, kompozycja, samodzielność, staranność wykonania pracy, a także ogólne wrażenie artystyczne.
 6. Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną umieszczoną z następującymi danymi:
  · imię i nazwisko autora pracy
  · klasa
 7. Rozstrzygnięcie konkursu.
  Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się na uroczystym apelu szkolnym w II semestrze
  Magdalena Marczak

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry