PROJEKT Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV:

MY LAPBOOK – Queen Elizabeth II and The Royal Family

Na lekcjach języka angielskiego w klasie IV uczniowie wykonali projekt w ramach, którego stworzyli w grupach trzy lub czteroosobowych teczki tematycznej w formie lapbooka, które zawierają informacje związane z królową Elżbietą II i rodziną królewską. Wszystkie informacje zostały przygotowane przez uczniów w języku angielskim przed lekcją oraz umieszczone na lapbooku w grupach trzy lub czteroosobowych w trakcie zajęć.  Po wspólnej pracy w grupach uczniowie zaprezentowali swoje prace przed całą klasą.  Powstała także wystawa prac na korytarzu szkolnym, która zachęca innych uczniów do zapoznania się z faktami z życia królowej Elżbiety II i jej rodziny.

Celem lekcji było zainteresowanie uczniów królową Elżbietą II i rodziną królewską
– poszerzanie wiadomości uczniów rodzinie królewskiej
– zachęcanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy o królowej Anglii i członkach rodziny królewskiej
– kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł,
– doskonalenie umiejętności językowych uczniów,
– pobudzanie kreatywności,
– popularyzacja techniki lapbooka
– aktywizowanie szlachetnej rywalizacji.

Magdalena Marczak –nauczyciel języka angielskiego


Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry