Gala Pokonkursowa “Chwała męczeństwa nagrodą zwycięstwa” ku pamięci św. Edyty Stein  

Dnia 20 grudnia 2022 r. w auli Katolickiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. św. Edyty Stein Fundacji Edukacji Katolickiej w Lublińcu odbyła się uroczysta Gala Pokonkursowa Regionalnego Konkursu Plastycznego “Chwała męczeństwa nagrodą zwycięstwa” upamiętniającego 80. rocznicę męczeńskiej śmierci Teresy Benedykty od Krzyża – św. Edyty Stein. Konkurs został zorganizowany dla uczniów szkół podstawowych

i ponadpodstawowych województwa śląskiego i dolnośląskiego przez Katolicki Zespół Szkolno-Przedszkolny im. św. Edyty Stein oraz Wydawnictwo św. Macieja Apostoła w Lublińcu – reprezentowane przez p. Edwarda Przebieracza.  

Do istoty konkursu należą: jubileuszowe świętowanie w miastach Edyty Stein: Rok 2022 Rokiem Edyty Stein we Wrocławiu (województwo dolnośląskie), 750-lecie Miasta Lublińca (województwo śląskie), pogłębienie zainteresowania postacią współpatronki Europy – św. E. Stein, a także rozwijanie pasji artystycznych dzieci

i młodzieży.   

Do Regionalnego Konkursu Plastycznego „Chwała męczeństwa nagrodą zwycięstwa” wpłynęło łącznie 137 prac z różnych zakątków województwa śląskiego i dolnośląskiego, co świadczy o popularności naszej Patronki w tych regionach. Podczas Gali Pokonkursowej wręczono nagrody i dyplomy 17 laureatom w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-IV szkoły podstawowej, klasy V-VIII szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowe. Laureaci wraz z nauczycielami -opiekunami przybyli na Galę z daleka i z bliska –

z Lublińca, z Częstochowy, Tarnowskich Gór, a nawet z Głogowa. Nieobecnym laureatom z Wrocławia

i Radwanic nagrody dostarczono. 

Podczas uroczystości, na pokonkursowej wystawie, zaprezentowane zostały prace laureatów. Nagrodzone

i wyróżnione dzieła artystyczne laureatów zostały również opublikowane w książkowym pokłosiu konkursowym, które otrzymał każdy laureat konkursu, nauczyciel -opiekun laureata oraz obecni goście. Pokłosie konkursowe zostało wydane nakładem Wydawnictwa św. Macieja Apostoła w Lublińcu, współorganizatora konkursu. 

Odbyła się również część artystyczna w wykonaniu uczniów i nauczycieli Katolickiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. św. Edyty Stein – prezentacja wierszy z tomiku “Z Jezusem po Shoah – św. Edyta Stein” p. Katarzyny Jasztal oraz piosenki o Patronce naszego miasta autorstwa p. Agaty Kowalskiej. Uroczystość uświetnił występ p. Aleksandra Ciochonia, który zaprezentował fraszki ukazujące różne wątki z życia świętej Edyty Stein. 

Na uroczystej Gali Pokonkursowej obecni byli szanowni goście: p. Andrzej Gawron – poseł na Sejm RP,

p. Józef Korpak – sekretarz miasta, p. Sylwin Bechcicki – prezes Towarzystwa im. Edyty Stein /Oddział Lubliniec, członek jury konkursowego, p. Krzysztof Hałupka – malarz, artysta – przewodniczący jury konkursowego, p. Aleksander Ciochoń z Katowic – literat, autor fraszek o św. Edycie Stein. 

Laureaci konkursu zostali obdarowani nagrodami od sponsorów, do których należą: 

 • Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – p. Andrzej Gawron 
 • Starostwo Powiatowe w Lublińcu
 • Urząd Miasta w Lublińcu 
 • Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu 
 • Ks. Rafał Grunert – proboszcz parafii św. Teresy Benedykty od Krzyża – św. Edyty Stein w Lublińcu 
 • Wydawnictwo św. Macieja Apostoła w Lublińcu 
 • Katolicki Zespół Szkolno-Przedszkolny im. św. Edyty Stein Fundacji Edukacji Katolickiej w Lublińcu. 

Nad konkursem patronat sprawowali (honorowy, medialny): 

 • Andrzej Gawron – Poseł na Sejm RP 
 • Śląski Kurator Oświaty  
 • Joachim Smyła – Starosta Powiatu Lublinieckiego 
 • Edward Maniura – Burmistrz Miasta Lublińca  
 • Towarzystwo im. Edyty Stein we Wrocławiu  
 • Towarzystwo im. Edyty Stein, Oddział w Lublińcu  
 • Ks. Bp Jan Kopiec – Biskup Gliwicki  
 • Ks. Rafał Grunert – Proboszcz parafii św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein w Lublińcu
 • Tygodnik Katolicki Gość Niedzielny  
 • Magazyn społeczno-kulturalny Ziemia Lubliniecka  
 • Gazetka parafialna U Oblat. 

Jako organizatorzy konkursu kierujemy serdeczne podziękowania do instytucji i osób, które wsparły nas

w tym przepięknym przedsięwzięciu. Gratulujemy zaangażowania wszystkim 137. młodym twórcom, którym Edyta Stein jest bliska sercu, życzymy by dalej krzewili chwałę męczeństwa i nagrodę zwycięstwa naszej Patronki, jak głosi przesłanie naszego jubileuszowego konkursu.

Życzymy błogosławieństwa i radości na nowy rok pełen nowych wyzwań i powołań pięknej misji głoszenia charyzmatu Teresy Benedykty od Krzyża – św. Edyty Stein. 

                                                                       Organizatorzy konkursu 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry