POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI i MŁODZIEŻY  na zakładkę do książki  Patronką miasta Święta niewiasta – Edyta Stein dla Lublińc

Regulamin POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI i MŁODZIEŻY   

na zakładkę do książki  

Patronką miasta Święta niewiasta – Edyta Stein dla Lublińca 

CELE 

 • upamiętnienie 15. rocznicy nadania patronatu św. Edyty Stein miastu Lubliniec
 • pogłębienie zainteresowania postacią współpatronki Europy, a zarazem patronki miasta Lublińca – św. Edyty Stein, w kontekście jej związków biograficznych z miastem Lubliniec
 • ukazanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i regionalnego patronki miasta – św. Edyty Stein w jej ukochanym mieście – Lublińcu
 • rozwijanie pasji artystycznych dzieci i młodzieży 

ZASADY UCZESTNICTWA 

 1. Konkurs regionalny skierowany jest do uczniów powiatu lublinieckiego.
 2. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:
  1. uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej,
  2. uczniowie klas V-VIII szkoły podstawowej,
  3. uczniowie szkół ponadpodstawowych. 
 3. Uczestnicy konkursu nadsyłają autorskie prace plastyczne – zakładki do książki na temat: „Patronką miasta Święta niewiasta – Edyta Stein dla Lublińca”, niepublikowane do tej pory i nienagrodzone w innych konkursach. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
 4. Prace powinny mieć postać dwustronnej zakładki do książki w formacie 5 cm (szerokość) x 18 cm (wysokość). Zakładki mogą być wykonane dowolną techniką (bez materiałów sypkich)  Kryteria oceny prac:
 • zgodność z tematyką konkursu,
 • pomysłowość,
 • oryginalność ujęcia tematu,
 • estetyka wykonania pracy,
 • samodzielność wykonania.
 1. Prace powinny być czytelnie opisane – do pracy prosimy dołączyć kartę zgłoszenia /ZAŁĄCZNIK nr 1/.
 2. Prace należy nadsyłać na adres: Katolicki Zespół Szkolno-Przedszkolny im. św. Edyty Stein FEK  
 3. Piłsudskiego 8

42 – 700 Lubliniec 

          w nieprzekraczalnym terminie do wtorku 31 października (decyduje data stempla pocztowego)

               z dopiskiem KONKURS. Prace można też dostarczać do sekretariatu ww. szkoły.

 1. Do pracy należy załączyć wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych RODO /ZAŁĄCZNIK nr 2/. 
 2. Powołane przez organizatorów jury oceni prace i przyzna wyróżnienia oraz nagrody w trzech kategoriach wiekowych.
 3. Prace laureatów zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej oraz wydane w formie zakładek do książek. Każdy laureat otrzyma w nagrodę 20 sztuk zakładek własnego autorstwa. O terminie wystawy, połączonej z wręczeniem nagród, szkoły laureatów zostaną powiadomione.
 4. Patronat honorowy nad konkursem obejmują:
 • Towarzystwo im. Edyty Stein, Oddział w Lublińcu
 • Bp Sławomir Oder – Biskup Gliwicki
 • Rafał Grunert – Proboszcz Parafii św. Edyty Stein w Lublińcu
 • Andrzej Gawron – Poseł na Sejm RP
 • Joachim Smyła – Starosta Powiatu Lublinieckiego
 • Edward Maniura – Burmistrz Miasta Lublińca
 1. Patronat medialny nad konkursem sprawują:
 • Magazyn społeczno-kulturalny Ziemia Lubliniecka
 • Gazetka parafialna U Oblat.
 1. Do udziału w konkursie zapraszają organizatorzy:

 Do pobrania:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry