15 nagród na 15. rocznicę Patronatu św. Edyty Stein w Lublińcu

Wyniki Powiatowego Konkursu Plastycznego na zakładkę do książki 

„Patronką miasta Święta niewiasta – Edyta Stein dla Lublińca”

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu lublinieckiego został zorganizowany przez Katolicki Zespół Szkolno-Przedszkolny im. św. Edyty Stein Fundacji Edukacji Katolickiej oraz Wydawnictwo św. Macieja Apostoła w Lublińcu w celu upamiętnienia 15. rocznicy nadania Patronatu św. Edyty Stein miastu Lubliniec. Do istoty konkursu należą również: pogłębienie zainteresowania postacią współpatronki Europy, a zarazem patronki miasta Lublińca – św. Edyty Stein w kontekście jej związków biograficznych z miastem Lubliniec, ukazanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i regionalnego patronki miasta – św. Edyty Stein w jej ukochanym mieście – Lublińcu oraz rozwijanie pasji artystycznych dzieci i młodzieży.

    

Do Powiatowego Konkursu Plastycznego na zakładkę do książki dla dzieci i młodzieży „Patronką miasta Święta niewiasta – Edyta Stein dla Lublińca” wpłynęło włącznie 71 prac w trzech kategoriach wiekowych z różnych zakątków powiatu lublinieckiego:

 • 27 zakładek w kategorii klas I-IV szkoły podstawowej
 • 25 zakładek w kategorii klas V-VIII szkoły podstawowej
 • 19 zakładek w kategorii szkół ponadpodstawowych.

 

Warto wspomnieć o wparciu honorowym i medialnym konkursu. Konkursowi patronują:

 • Andrzej Gawron – Poseł na Sejm RP
 • Joachim Smyła – Starosta Powiatu Lublinieckiego
 • Edward Maniura – Burmistrz Miasta Lublińca
 • Bp Sławomir Oder – Biskup Gliwicki
 • Rafał Grunert – Proboszcz Parafii św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein w Lublińcu
 • Towarzystwo im. Edyty Stein, Oddział w Lublińca
 • Magazyn społeczno-kulturalny Ziemia Lubliniecka
 • Gazetka parafialna U Oblat.

 

W dniu 8 listopada br. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Jury konkursowe w składzie: Małgorzata Sosnowska – grafik, Krzysztof Hałupka – malarz, artysta, przewodniczący jury, Sylwin Bechcicki – prezes TES o/Lubliniec, w obecności organizatorów konkursu: Joanny Kierach – dyrektora Katolickiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. św. Edyty Stein oraz Czesławy Przebieracz – przedstawiciela Wydawnictwa św. Macieja Apostoła w Lublińcu, dokonało oceny prac oraz przyznało nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych. Prezentujemy wyniki konkursu:

 

NAGRODY W I KATEGORII WIEKOWEJ

KLASY I-IV

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I miejsce: MILENA ŁUBOWSKA, kl. II a, Szkoła Podstawowa nr 3, Lubliniec

II miejsce: JAKUB PILARSKI, kl. I, Zespół Szkolno-Przedszkolny, Kochcice

III miejsce: MILENA TATAREK, kl. III a, Szkoła Podstawowa nr 3, Lubliniec 

Wyróżnienia:

 • ROBERT BIL, kl. I, Katolicki Zespół Szkolno-Przedszkolny im. św. E. Stein, Lubliniec
 • ANTONI MICHALIK, kl. II c, Szkoła Podstawowa nr 4, Lubliniec
 • AMELIA SNEKA, kl. I, Szkoła Podstawowa , Herby 

 

NAGRODY W II KATEGORII WIEKOWEJ

KLASY V – VIII

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I miejsce: JADWIGA OBRĘBSKA, kl. VIII b, Szkoła Podstawowa nr 3, Lubliniec

II miejsce: AMELIA CZOK, kl. VI, Zespół Szkolno-Przedszkolny, Rusinowice

III miejsce: WIKTORIA KLYTA, kl. VIII, Zespół Szkolno-Przedszkolny, Pawonków

Wyróżnienia:

 • JULIA ŁAGODZIŃSKA, kl. VIII, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Lubliniec
 • MILENA SZROMIK, kl. V, Zespół Szkolno-Przedszkolny, Rusinowice

 

NAGRODY W III KATEGORII WIEKOWEJ

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

I miejsce: OLIWIA WIĘCZEK, kl. II a, Zespół Szkół Zawodowych, Lubliniec

II miejsce: JULIA BALINOWSKA, kl. I, III Liceum Ogólnokształcące, Lubliniec

III miejsce: EMILIA WRĘCZYCKA, kl. III, III Liceum Ogólnokształcące, Lubliniec

Wyróżnienie:

 • TOMASZ KOZA, kl. II, Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych, Lubliniec 

 

 

Prace laureatów zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej oraz wydane w formie zakładek do książek. Gala pokonkursowa połączona z wręczeniem nagród odbędzie się dnia 5 grudnia 2023r. o godz. 10.00 w auli Katolickiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. św. Edyty Stein w Lublińcu. Zapraszamy na Galę laureatów konkursu wraz z nauczycielami – opiekunami.

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim 71 uczestnikom konkursu pięknych i niepowtarzalnych prac konkursowych – dwustronnych zakładek do książek, wykonanych za pomocą różnorodnych technik plastycznych, a także pasji artystycznych wizualizacji swoich odczuć i uczuć na małym skrawku papieru, oryginalnego podejścia do tematu, ukazania wielkości duchowości św. Edyty Stein poprzez cytowane jej myśli i słowa, przedstawienie związków Patronki z miastem Lubliniec oraz ukazanie dziedzictwa kulturowego i historycznego naszego miasta. To wszystko zawarli uczestnicy konkursu na zakładce konkursowej o wymiarach 5 cm x 18 cm. Za przepiękne prace z wielkim przesłaniem i wykonane z serca – dziękujemy! 

  Organizatorzy konkursu

 

Przewiń do góry