Otwarcie Zielonej Pracowni 2023

12 grudnia 2023 r. nastąpiło uroczyste otwarcie „Zielonej Pracowni 2023”

w Katolickim Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. św. Edyty Stein Fundacji Edukacji Katolickiej w Lublińcu pod nazwą – „Zielona, leśna kraina”.

    Uroczystość rozpoczęła się od przecięcia symbolicznej wstęgi przez zaproszonych gości

oraz panią Dyrektor Joannę Kierach.

    Następnie pani Dyrektor przywitała przybyłych gości. W uroczystości wzięli udział: O. Tomasz Woźny OMI prezes Fundacji Edukacji Katolickiej, Pan Edward Maniura Burmistrz Miasta Lublińca, Pan Zbigniew Znojek Nadleśniczy PGL LP Nadleśnictwa Lubliniec, Pan Marek Brzezina dyrektor Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych, Pani Maria Banduch prezes Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców oddział w Lublińcu, Pan dr Andrzej Boczarowski pracownik Uniwersytetu Śląskiego, Pan Krzysztof Fikus z firmy „Bamako”, Pani Wicedyrektor Renata Sady, Pan Andrzej Gołobmowski- konserwator naszej szkoły, główny wykonawca pomieszczenia zielonej pracowni oraz nauczyciele przedmiotów przyrodniczych: p. Aleksandra Szopka- nauczyciel biologii i koordynator projektu, p. Beata Stężała- nauczyciel chemii i p. Aleksandra Wawroś- nauczyciel fizyki.

   Podczas przemówienia pani Dyrektor podkreśliła, iż nowoczesna Zielona pracownia powstała dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach, a pozyskane fundusze pozwoliły na wyremontowanie sali oraz jej wyposażenie.

Do pracowni zostały zakupione: meble, stoliki, krzesełka, stół demonstracyjny, szafa na odczynniki, profesjonalne dygestorium, fototapeta oraz sprzęt multimedialny: monitor dotykowy, monitor interaktywny, laptop.

   Pracownia pozyskała również potrzebne do realizacji projektu pomoce dydaktyczne, takie jak: układ okresowy pierwiastków, wagę elektroniczną, zestaw odczynników, zestaw do badania wody, zestawy: alternatywne źródła energii, energia z baterii słonecznej, ręczny model elektrowni wiatrowej, ogniwo wodorowe i fotowoltaiczne oraz stację meteorologiczną.

 

  W drugiej części spotkania uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych zaprezentowali pokazowe doświadczenia z chemii i fizyki, badające właściwości powietrza, wody i gleby. A na stanowisku biologicznym, można było dokonać obserwacji  mikroskopowych drobnych organizmów zamieszkujących nasze wody słodkie.

 

  Nowoczesna ekopracownia pozwoli na realizację zadań, które mają na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększanie świadomości ekologicznej młodego pokolenia.

  Prowadzenie zajęć w nowoczesnej ekopracowni z znaczny sposób wpłynie na polepszenie warunków nauczania, a realizacja programu ekologicznego będzie rozwijać wśród młodych ludzi, poczucie odpowiedzialności za obecne i przyszłe życie na naszej planecie.

Przewiń do góry