Biblioteka szkolna włącza się do III Ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Z moich rodzinnych stron – zabytki zapomniane, warte ocalenia”.

Konkurs jest organizowany przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. 

 

Głównym celem tego wydarzenia jest zainteresowanie uczestników historią, kulturą i krajobrazem lokalnej ojczyzny.

Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna przedstawiająca zabytek w najbliższym otoczeniu uczestnika i wykonana dowolną techniką płaską (format A3).

Najlepsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. Podczas ubiegłorocznej edycji w konkursie wzięło udział 1089 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ośrodków kultury z całej Polski.  

Cele konkursu: 

  • Wzbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży, historią, kulturą i krajobrazem. 
  • Uwrażliwienie na piękno wyjątkowych zabytków architektury . 
  • Kształtowanie emocjonalnego stosunku do zabytków i uświadamianie potrzeby ich ochrony. 

Adresat konkursu: Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Uczestnicy mogą przygotowywać prace indywidualnie w domu.    

Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu są prace przedstawiające zabytki z najbliższej okolicy zamieszkania uczestnika konkursu. 

Technika prac: Format prac – A3. Prac konkursowych nie należy oprawiać. Prace nadesłane na konkurs muszą być wykonane samodzielnie, nigdzie wcześniej nie przedstawiane na innych konkursach (prosimy o pisemne potwierdzenie tego faktu przez opiekunów uczestników konkursu). 

Prace powinny zawierać następujące informacje: imię, nazwisko i wiek autora pracy; nazwę obiektu i miejscowość, gdzie się znajduje; zgodę dla Organizatora konkursu na przetwarzanie i wykorzystanie przesłanych danych osobowych i prac do celów promujących konkurs i wystawę. 

Organizacja: Każdy uczestnik może przekazać tylko 1 pracę. W grudniu 2021 roku, jury składające się ze specjalistów z zakresu historii sztuki, plastyki oceni nadesłane prace w trzech kategoriach wiekowych: 6 do 10 lat, 11 do 15 lat, 16 do 18 lat. W tych kategoriach zostaną przyznane nagrody rzeczowe, a wybrane przez jury prace pojawią się w styczniu 2022r. na wystawie w Muzeum w kopalni soli oraz na stronie internetowej Muzeum. 

Organizatorzy (Muzeum Żup Krakowskich) zastrzegają sobie prawo do: przejęcia wszystkich prac na rzecz Muzeum, wyboru najciekawszych prac na wystawę pokonkursową, wykorzystania prac w celach promocyjnych w wydawnictwach, prasie, TV, na portalach oraz na stronie internetowej Muzeum.  

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 

 

Opisane prace wraz z wypełnioną zgodą można dostarczać do biblioteki szkolnej do p. Liliany Mzyk do dnia 15 listopada(poniedziałek).   🎨⛪🕍 🏅🏆 

Nauczyciel regionalista: L. Mzyk 

 

Oświadczenie  do pobrania na stronie Muzeum

https://muzeum.wieliczka.pl/aktualnosci/konkurs-z-moich-rodzinnych-stron-zabytki-zapomniane-warte-ocalenia-1

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry