Gala Pokonkursowa “Patronką miasta Święta niewiasta – Edyta Stein dla Lublińca”

15 nagród na 15. rocznicę Patronatu św. Edyty Stein w Lublińcu

Dnia 5 grudnia 2023 r. w auli Katolickiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. św. Edyty Stein Fundacji Edukacji Katolickiej w Lublińcu odbyła się uroczysta Gala Pokonkursowa Powiatowego Konkursu Plastycznego na zakładkę do książki „Patronką miasta Święta niewiasta – Edyta Stein dla Lublińca” upamiętniającego 15. rocznicę nadania miastu Patronatu  św. Edyty Stein.

Konkurs został zorganizowany dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu lublinieckiego przez Katolicki Zespół Szkolno-Przedszkolny im. św. Edyty Stein oraz Wydawnictwo św. Macieja Apostoła w Lublińcu – reprezentowane przez p. Edwarda Przebieracza.  

Celami konkursu były: pogłębienie zainteresowania postacią współpatronki Europy, a zarazem patronki miasta Lublińca – św. Edyty Stein w kontekście jej związków biograficznych z miastem Lubliniec,  ukazanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i regionalnego patronki miasta –

św. Edyty Stein w jej ukochanym mieście – Lublińcu, a także rozwijanie pasji artystycznych dzieci

i młodzieży.      

Do Powiatowego Konkursu Plastycznego na zakładkę do książki dla dzieci i młodzieży „Patronką miasta Święta niewiasta – Edyta Stein dla Lublińca” wpłynęło łącznie 71 prac w trzech kategoriach wiekowych z różnych zakątków powiatu lublinieckiego: 

 • 27 zakładek w kategorii klas I-IV szkoły podstawowej
 • 25 zakładek w kategorii klas V-VIII szkoły podstawowej
 • 19 zakładek w kategorii szkół ponadpodstawowych.

  Podczas Gali Pokonkursowej wręczono nagrody i dyplomy 15 laureatom w trzech kategoriach wiekowych. Laureaci wraz z nauczycielami – opiekunami przybyli na Galę z różnych zakątków powiatu lublinieckiego: z Rusinowic, Pawonkowa, Kochcic, Herb, Lublińca.

Podczas uroczystości, na wystawie pokonkursowej, zaprezentowane zostały prace laureatów. Nagrodzone i wyróżnione zakładki do książek zostały również wydane przez Wydawnictwa

św. Macieja Apostoła w Lublińcu, współorganizatora konkursu. Każdy laureat otrzymał zgodnie

z regulaminem konkursu 20 sztuk zakładek własnego autorstwa.

Odbyła się również część artystyczna w wykonaniu uczniów Katolickiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. św. Edyty Stein – prezentacja dzieł literackich oraz utworu muzycznego

z uczniowskiego albumu projektowego „Moje spotkanie z Edytą” oraz piosenki z „Kantaty o Edycie Stein” autorstwa p. Krzysztofa Gembały. Uroczystość uświetniły występy zaproszonych gości:

Aliny Nowak – poetki z Prudnika oraz Aleksandra Ciochonia – literata z Katowic.

Zaprezentowano wiersz o Edycie Stein oraz fraszki ukazujące różne wątki z życia Teresy Benedykty od Krzyża.

Na uroczystej Gali Pokonkursowej obecni byli również szanowni goście: p. Edward Maniura – Burmistrz miasta Lublińca, p. Dawid Smol – dyrektor Biura Poselskiego p. Andrzeja Gawrona,

p. Sylwin Bechcicki – prezes Towarzystwa im. Edyty Stein /Oddział Lubliniec – członek jury konkursowego, o. Tomasz Woźny – proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Lublińcu,

p. Michał Kunicki – muzyk, kompozytor.

Laureaci konkursu zostali obdarowani nagrodami od sponsorów, do których należą: 

 • Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – p. Andrzej Gawron
 • Starostwo Powiatowe w Lublińcu
 • Urząd Miasta w Lublińcu
 • Rafał Grunert – proboszcz parafii św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein w Lublińcu
 • Wydawnictwo św. Macieja Apostoła w Lublińcu
 • Katolicki Zespół Szkolno-Przedszkolny im. św. Edyty Stein Fundacji Edukacji Katolickiej w Lublińcu.

Nad konkursem patronat sprawowali (honorowy, medialny): 

 • Andrzej Gawron – Poseł na Sejm RP
 • Joachim Smyła – Starosta Powiatu Lublinieckiego
 • Edward Maniura – Burmistrz Miasta Lublińca 
 • Towarzystwo im. Edyty Stein, Oddział w Lublińcu 
 • Bp Sławomir Oder – Biskup Gliwicki 
 • Rafał Grunert – Proboszcz Parafii św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein w Lublińcu 
 • Magazyn społeczno-kulturalny Ziemia Lubliniecka 
 • Gazetka parafialna U Oblat.

Jako organizatorzy konkursu kierujemy serdeczne podziękowania do instytucji i osób, które wsparły nas w tym jubileuszowym przedsięwzięciu.

Gratulujemy wszystkim 71 uczestnikom konkursu pięknych i niepowtarzalnych prac konkursowych ku chwale Patronki miasta. Cieszymy się, że w ten sposób dzieci i młodzież mogli uczcić 15. rocznicę nadania Patronatu św. Edyty Stein miastu Lubliniec.

Do zobaczenia na kolejnych jubileuszowych edycjach naszych regionalnych konkursów zadedykowanych Świętej niewieście w naszym mieście – Edycie Stein – Teresie Benedykcie

od Krzyża.

Organizatorzy konkursu 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry