IX POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNO – KRAJOZNAWCZY

 „Lubi mi się tu być-nasze ulice i ich patroni”

REGULAMIN

IX POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNO – KRAJOZNAWCZEGO

„LUBI MI SIĘ TU BYĆ” – NASZE ULICE I ICH PATRONI

 

 

Temat przewodni: CIEKAWE MIEJSCA, CIEKAWI PATRONI

 

I. ORGANIZATOR

 

Katolicki Zespół Szkolno – Przedszkolny im. św. Edyty Stein

Fundacji Edukacji Katolickiej w Lublińcu

 

 

II. ADRESACI KONKURSU

Uczniowie szkół podstawowych powiatu lublinieckiego

 

III. CELE KONKURSU

 – Upowszechnianie i pogłębianie wśród młodzieży wiedzy na temat patronów wybranych ulic znajdujących się na terenie powiatu lublinieckiego.

– Zainteresowanie uczniów ciekawymi miejscami znajdującymi się na terenie powiatu lublinieckiego

– Uwrażliwienie na piękno najbliższej okolicy

            – Kształtowanie postaw szacunku do przeszłości „małej Ojczyzny”

            – Budowanie świadomości historycznej młodzieży.

            – Zainteresowania dziejami najbliższej okolicy

– Kształtowanie wśród młodzieży umiejętności związanych z wykorzystaniem technologii informacyjnej

 

IV. ODBIORCY KONKURSU:

UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z KLAS VI-VIII

 

KONKURS ODBYWA SIĘ W DWÓCH ETAPACH

 

ETAP PIERWSZY:   Prezentacja multimedialna:

 

 

 • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie samodzielnej prezentacji multimedialnej na temat wybranej ulicy znajdującej się w powiecie lublinieckim, której patronem jest ciekawa postać lub na danej ulicy znajdują się ciekawe miejsca związane z wybranym patronem. Prezentacja ta nie może być nigdzie dotychczas publikowana.
 • Prezentacja powinna być wykonana w programie Power Point (lub w innym, powszechnie dostępnym) Praca nie może być wysyłana w formie linków.
 • Każda praca powinna zawierać:

–  slajd 1: strona tytułowa ( tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa, szkoła – w tym nazwa, e-mail i numer telefonu oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana)

– informacje na temat lokalizacji wybranej ulicy i ciekawostek z nią związanych (np. ciekawa zabudowa, instytucje, tablice pamiątkowe itp.)

–  informacje na temat patrona danej ulicy

– na koniec powinna zostać zebrana bibliografia (w tym źródła pochodzenia zdjęć lub muzyki)

 

 • Prezentacja powinna być efektem samodzielnej pracy ucznia, nie może być wcześniej nagradzana, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.

 ETAP DRUGI: Prezentacja przed publicznością

 

 • Do drugiego etapu kwalifikują się osoby, które wykonały najlepsze prezentacje multimedialne
 • W tym etapie uczestnicy będą mieli za zadanie przedstawić wynik swojej pracy przed publicznością i komisją konkursową
 • Czas wystąpienia jednego uczestnika nie powinien przekroczyć 10 minut

 

V. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

           Podczas konkursu jury będzie oceniać:

 • sposób wykonania prezentacji multimedialnej (technika, wykorzystanie narzędzi multimedialnych, przejrzystość pracy itp.)
 • poprawność merytoryczną
 • oryginalność (ciekawy sposób ujęcia tematu)

poprawność zapisu bibliograficznego 

 

VI. TERMINARZ KONKURSU

 

15 kwietnia 2024 r. – ostateczny termin zgłoszenia uczniów do konkursu

 

Zgłoszenia uczniów dokonuje nauczyciel prowadzący przez przesłanie prac konkursowych wraz z wymaganą dokumentacją (załącznik nr 1) na e-mail: patroninaszychulic@gmail.com

 

Do 19 kwietnia 2024 r. – obrady komisji konkursowej, wyłonienie uczestników, autorów najlepszych prezentacji, które zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu. Przekazanie informacji do szkół.

 

23 kwietnia 2024r. – przedstawienie najlepszych prezentacji przez uczestników na forum. Rozstrzygnięcie konkursu.

 

VI.  NAGRODY

Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 

VII. UWAGI KOŃCOWE

 

 1. Wyniki konkursu zatwierdzone przez komisję konkursową są ostateczne.
 2. KONKURS ZOSTAŁ ZGŁOSZONY NA LISTĘ KONKURSÓW KURATORYJNYCH.
 3. KAŻDA SZKOŁA MOŻE NADESŁAĆ MAKSYMALNIE 5 PRAC.

 

Organizatorzy:                                                                                                       

mgr Katarzyna Koza                      

mgr Krzysztof Kanclerz

mgr Hanna Żak – Krupa

 

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na e-mail: patroninaszychulic@gmail.com

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry