OBLACKI KONKURS NA KOMIKS O ŻYCIU BŁ. O. JÓZEFA CEBULI OMI

REGULAMIN OBLACKIEGO KONKURSU NA KOMIKS O ŻYCIU BŁ. O. JÓZEFA CEBULI OMI

ORGANIZATOR:
FUNDACJA EDUKACJI KATOLICKIEJ wraz z Katolickim Zespołem Szkolno-Przedszkolnym im. św. Edyty Stein w Lublińcu.
CELE KONKURSU:
1. Uczczenie 25. rocznicy beatyfikacji błogosławionego o. Józefa Cebuli OMI.
2. Pogłębianie duchowych wartości uczniów.
3. Promowanie kreatywności i rozwijanie uzdolnień plastyczno-literackich uczniów.
4. Ukazanie ojca Józefa Cebuli OMI jako wzoru do naśladowania.
REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych z:
a. powiatu lublinieckiego,
b. parafii oblackich w Polsce,
c. parafii w Malni (miejscowość rodzinna bł. o. Józefa Cebuli OMI),
d. parafii w Markowicach.
2. Konkurs polega na stworzeniu komiksu (nadanie tytułu, napisanie tekstów /w tym dialogów/, zilustrowaniu treści). Praca ma zawierać najważniejsze momenty z życia bł. o. Józefa Cebuli OMI. Jeden komiks może składać się maksymalnie z 4 jednostronnych kartek, w formacie A4, wykonanych na twardym papierze.
Każda kartka ma zawierać numer strony oraz być podpisana imieniem i nazwiskiem autora na odwrocie.
Strona może być podzielona maksymalnie na sześć okienek komiksowych. Technika pracy jest dowolna (bez użycia materiałów sypkich i elementów wystających). Kartki przesyłamy osobno, bez zszywania czy spinania. Dopuszczone jest wykonanie pracy techniką grafiki komputerowej. Pomocą przy wybieraniu treści mogą być fragmenty książki Po prostu kapłan o. Kazimierza Lubowickiego OMI dostosowanej do potrzeb konkursu.

/ZAŁĄCZNIK_NR_4/

Dozwolone jest korzystanie z innych źródeł biograficznych.
3. Kryteria oceny:
a) pomysłowość i przesłanie dialogów,
b) zgodność z faktami biograficznymi bł. o. Józefa Cebuli OMI,
c) oryginalność przedstawienia treści pod względem duchowym i wychowawczym,
d) estetyka wykonania pracy,
e) samodzielność wykonania.
4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
5. Każda praca ma zawierać przyklejony na odwrocie ostatniej strony komiksu i wypisany drukowanymi literami formularz zgłoszeniowy.

/ZAŁĄCZNIK_NR_5/
6. Do pracy należy dołączyć wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych RODO.
/ZAŁĄCZNIK_NR_6/
7. Prace przesyłamy lub dowozimy do sekretariatu Katolickiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. św. Edyty Stein FUNDACJI EDUKACJI KATOLICKIEJ ul. Piłsudskiego 8, 42-700 Lubliniec
w nieprzekraczalnym terminie do piątku 17.05.2024r., z dopiskiem Komiks (decyduje data stempla
pocztowego). Kontakt do organizatora konkursu: tel. 34 351 03 60 (czynny pon.-pt. godz. 8.00-15.00).
8. Powołana przez organizatora komisja oceni prace i przyzna nagrody I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.
9. Ogłoszenie wyników nastąpi 04.06.2024r. na stronie internetowej szkoły, natomiast gala wręczenia nagród odbędzie się 1 2.06.2024r. w siedzibie organizatora konkursu. Nieobecnym na gali laureatom, nagrody zostaną przesłane pocztą.
10. Prace laureatów będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie organizatora konkursu.
11. Patronat honorowy: Polska Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.
Zapraszamy do udziału w konkursie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry