OBLACKI KONKURS PLASTYCZNY NA ILUSTRACJĘ DO KSIĄŻECZKI PT. „JÓZEK W AUREOLI” DL kl.1-4

REGULAMIN OBLACKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA ILUSTRACJĘ DO KSIĄŻECZKI
PT. „JÓZEK W AUREOLI”

ORGANIZATOR:
FUNDACJA EDUKACJI KATOLICKIEJ wraz z Katolickim Zespołem Szkolno-Przedszkolnym im. św. Edyty Stein w Lublińcu.
CELE KONKURSU:
1. Uczczenie 25. rocznicy beatyfikacji błogosławionego o. Józefa Cebuli OMI.
2. Pogłębianie duchowych wartości uczniów.
3. Promowanie kreatywności i rozwijanie uzdolnień artystycznych uczniów.
4. Ukazanie błogosławionego ojca Józefa Cebuli OMI jako wzoru do naśladowania.
REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-IV szkół podstawowych z:
a. powiatu lublinieckiego,
b. parafii oblackich w Polsce,
c. parafii w Malni (miejscowość rodzinna bł. o. Józefa Cebuli OMI),
d. parafii w Markowicach.
2. Uczestnik konkursu:
a) wybiera 1 z 5 przesłanych stron, /ZAŁĄCZNIK_NR_1/
b) drukuje wybraną stronę z tekstem,
c) ilustruje wybrany fragment życia bł. o. Józefa Cebuli OMI, zgodnie z przeczytanym tekstem.
3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką (bez użycia materiałów sypkich i wystających elementów),
w formacie A4 na tekturze lub twardym papierze. Organizator nie przewiduje prac przestrzennych.
4. Kryteria oceny pracy:
a) zgodność z tematyką konkursu,
b) pomysłowość,
c) oryginalność przedstawienia treści pod względem duchowym i wychowawczym,
d) estetykę wykonania pracy,
e) samodzielność wykonania.
5. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
6. Każda praca ma zawierać przyklejony na odwrocie i wypisany drukowanymi literami formularz
zgłoszeniowy. /ZAŁĄCZNIK_NR_2/
7. Do pracy należy dołączyć wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych RODO.
/ZAŁĄCZNIK_NR_3/
8. Prace przesyłamy lub dowozimy do sekretariatu Katolickiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. św. Edyty Stein FUNDACJI EDUKACJI KATOLICKIEJ ul. Piłsudskiego 8, 42-700 Lubliniec,

nieprzekraczalnym terminie do piątku 17.05.2024r. z dopiskiem Józek w aureoli, (decyduje data stempla pocztowego).

Kontakt do organizatora konkursu: tel. 34 351 03 60 (czynny pon.-pt. godz. 8.00-15.00).
9. Powołana przez organizatora komisja oceni prace, przyzna nagrody i dyplomy za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.
10. Ogłoszenie wyników nastąpi 04.06.2024r. na stronie internetowej szkoły, natomiast gala wręczenia nagród odbędzie się 12.06.2024r. w siedzibie organizatora konkursu. Nieobecnym na gali laureatom, nagrodyzostaną przesłane pocztą.
11. Prace laureatów będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie organizatora konkursu.
12. Patronat honorowy: Polska Prowincja Misjonarzy Oblatów  Maryi Niepokalanej.
Zapraszamy do udziału w konkursie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry